Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
                       

 

Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Němčice u Holešova
 
 
 
 
 Němčice

O nutnosti založení sboru Dobrovolných hasičů v Němčicích vedly se již delší dobu sousedské debaty, při nichž názory občanů se velmi různily, až vlastně doopravdy nebylo nikoho, kdo by byl zásadně proti. Proti mluvila finanční tíseň obce a pak ta okolnost, že obec byla ušetřena požárních katastrof. Dle místní statistiky připadá v obci požár průměrně vždy až za 15 let. Pro založení sboru mluvila zase okolnost, že naše obec po všech stránkách pokrokumilovná, je jediná v okolí, kteří dosud hasičského sboru postrádá.

 Přes tyto různorodé názory rozhodlo se několik občanů vyřešit věc rázem. Byli to v prvé řadě pan Josef Paštěka, rolník František Odstrčil, malorolník Metoděj Ševčík, rolník, kteří svou prací a pevnou vůlí spojenou s osobní obětavostí vyvolali hasičský sbor v život a stali se jeho zakladateli.

Dne 16. prosince 1928 vydali oběžník k občanstvu s výzvou ke vstupu do hasičského sboru. Na tuto výzvu přihlásilo se 70
členů, z toho 27 členů činných.

Dne 31. ledna 1929 svolána první ustavující valná hromada, která se konala ve spolkové místnosti br. Vil. Kubíka za účasti 50 členů. Zahájil ji bratr J. Paštěka. 

V provedených volbách zvoleni starostou sboru br. Metoděj Ševčík, místostarostou Antonín Koplík, pokladníkem František Petřík, vzdělavatelem František Došlík, členy výboru František Konečník, Vilém Karas a Stanislav Procházka. 

Prvním velitelem sboru zvolen br. Fr. Paštěka, jeho prvním zástupcem Fr. Odstrčil, druhým zástupcem Fr. Filípek, prvním četařem lezců Václav Koplík, druhým František Procházka. Vedoucím samaritánů zloven Stanislav Procházka. V prví výborové schůzi zvolen jednatel František Odstrčil.

Nový výbor pustil se hned chutě do práce, objednal výzbroj a ruční stříkačku.

Dne 2. června 1929 konána slavnost založení sboru a předání nové stříkačky, která se všeobecně líbila a také ve výkonnosti si nezadala.

Hned na počátku byl zatížen sbor dluhem 29. 000 Kč. Pěkně se vyvíjel, bohužel, nebylo mladému sboru dopřáno klidné práce. Neblahé vlivy politické, osobní a pak zvláště stávající tehdy těžkosti hospodářské zasahovaly velmi rušivě do života sboru. 

Hned v prvém a dalším roce prodělával sbor své dětské nemoci: třenice, sváry, nekázeň, resignaci funkcionářů a podobně a jen velké obětavosti a vytrvalosti některých bratří, opravdových to hasičů, kteří této myšlence se obětovali cele, lze děkovati, že sbor nezanikl hned v prvních letech svého trvání. 

Léty se sbor stmelil, vyléčil z dětských nemocí a dnes s odstupem času můžeme klidně říci, že svůj úkol za dobu svého
trvání po všech stránkách splnil. Doufáme, že tomu tak bude i v budoucnu. 

Přes všechny nesnáze, které v prvých letech prožíval, byl při požárech vždy na svém místě, zasáhl vždy plným počtem členstva a za svého trvání dostalo se mu s vícero stran pochválených uznání, jak od postižených, tak i od nadřazených složek hasičských. Své povinnosti plnili všichni členové co nejčestněji.

I po stránce hospodářské stál sbor vždy na svém místě a staral se všemožně, aby se stávajícího dluhu pokud možno co nejdříve zbavil. Že mu k tomu pomáhali místní občané, je samozřejmé. Do dnešního dne nemá sbor již žádného dluhu, naopak vlastní vklad 45. 000 Kčs jako fond na zakoupení motorové stříkačky. 

Na vedoucích místech vystřídalo se hodně bratří.

Na místech sboru stáli: první Metoděj Ševčík, od roku 1929 do 1932, Josef Peštuka od roku 1932 do 1935, po nich byli Josef Vrubel, Stanislav Kundera, Ladislav Bernátek a František Ševčík. 

Velitelé sboru: Josef Paštěka 1929- 1930, František Filípek 1930- 1933, Evd. Šalomounek 1933- 1937, František Procházka 1937 a déle. 

Vzdělavatelskou funkci zastával po řadu let br. Došlík 1929- 1934. Jednatelem sboru je skoro trvale br. Odstrčil. 

Nutno zvláště vyzvednouti činnost br. Františka Petříka, který je pokladníkem sboru od jeho počátku do roku 1939 a br. Rud. Gambase, který je vedoucím samarit. stráže od roku 1930 po dobu přítomnou. 


Prvními sestrami samaritánkami byly Zd. Měrková, M. a Fr. Měrková, Fr. Petříková, a Lidmila Štěpaníková.


V uplynulých letech nás opustili bratří: zakládající člen a první starosta Met. Ševčík, Fr. Konečník, Jos. Křižan, Fr. Kubíček, Pav. Měrka, Jos. Křižan, Fr. Procházka, Fr. Vymětal, Fr. Kubík a Boh. Koplík. Čest budiž jejichž památce!

Dnes možno říci, že sbor se vyvinul z dětských střevíčků, šťastně přestál všecky počáteční svízele a těžkosti a nyní vnitřně i zevně zkušenostmi utužen získal respekt všeho občanstva. 

Za nynějšího vedení je schopen splniti veškeré úkoly, jež ho očekávají a realizovati plány, které se předsevzal. Je to zakoupení motorové stříkačky, stavba zbrojnice a jiné. Věříme, že je šťastně všechny provede.

Dnes vedou sbor starší i mladší osvědčení pracovníci: starosta br. Fr. Ševčík, synovec zakladatele sboru, jednatel Fr. Odstrčil, zakládající člen sboru. Jos. Paštěka, velitel, syn zakladatele a prvního velitele sboru, tyto doplňují ostatní osvědčení, obětaví a rozvážní činovníci. 

Zdravotně samaritární odbor vede ke výši spokojenosti sboru i občanstva stále Rud. Gambas. 

Uplynulo 19 let života našeho sboru. Za tato léta mnoho těžkostí bylo překonáno, hodně práce vykonáno, také mnoho nevděku a hořkostí bylo nutno bratřím přežíti, ale byly i chvíle radostné, chvíle jasu, které vše to trpké a bolestné zaplašily jako jasné slunce temný mrak. 

Vše přešlo a uplynulo jako sen, ale práce, kterou sbor vykonal, ta tady zůstala jako trvalý památník jejich života. Nežili nadarmo, protože žili i pro blaho bližších. Do další práce a dalších let trvání bratrského sboru mnoho zdaru!  
Webové stránky vytvořil %wink
 
TOPlist